Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021

ξεκίνησαν και γίνονται καθημερινά.

2310 700544