αγγλικά

TMHMATA

ΠΑΙΔΙΚΑ | ΕΦΗΒΙΚΑ | ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΑΡΧΑΡΙΩΝ | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Η Αγγλική Γλώσσα είναι η πιο σημαντική δεύτερη γλώσσα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος.

Ένας στους τρείς ανθρώπους μιλάει αγγλικά είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη γλώσσα.

Έχει πρωταρχική θέση σε όλους τους τομείς των επαγγελμάτων, των επικοινωνιών, των επιχειρήσεων, των επιστημών, της πληροφορικής, του τουρισμού και της εκπαίδευσης.

Στη σημερινή εποχή αλλά και στο μέλλον, δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιον, που θα θελήσει να αναζητήσει θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, χωρίς γνώσεις αγγλικών σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο.

Η εκμάθηση της αγγλικής στο Polyglossiko λόγω και των καθημερινών ερεθισμάτων που προβάλλονται στα Αγγλικά ( ταινίες, μουσική, internet, PC games, εκπομπές), καθίσταται πιο εύκολη για όλους.

Και με τη βοήθεια των έμπειρων καθηγητών μας και το αξιόπιστο πρόγραμμα Σπουδών, το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να μιλούν και να γράφουν αβίαστα στην αγγλική, ήδη από πολύ μικρή ηλικία.

PROFICIENCY

ADVANCED 

LOWER

ΔΩΡΕΑΝ

για τους μαθητές Α & Β Δημοτικού