ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ | ΕΦΗΒΙΚΑ | ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΑΡΧΑΡΙΩΝ | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών POLYGLOSSIKO είναι ένα πρωτοποριακό κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Η μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί εγγύηση για τη σωστή γνώση σε όλα τα επίπεδα.

Η γραπτή και προφορική χρήση της γλώσσας απο την πρώτη στιγμή,αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθόδου μας.

Η διδασκαλία γίνεται απο Καθηγητές Πτυχιούχους Πανεπιστημίου με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα.

Το POLYGLOSSIKO ξεχωρίζει για τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις και αυτό δεν είναι τυχαίο.Πέρα απ’τον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης των μαθητών μας, τα τμήματα των εξετάσεων γράφουν όλη τη χρονιά, εκτός των ωρών των μαθημάτων,3ωρο Τεστ Προσομοίωσης.

Έτσι εξοικειώνονται πλήρως με τις εξετάσεις και εξασφαλίζουν την επιτυχία.