ιταλικά

TMHMATA

ΠΑΙΔΙΚΑ | ΕΦΗΒΙΚΑ | ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΑΡΧΑΡΙΩΝ | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Είναι μεγάλη η αγάπη των Ελλήνων για την Ιταλική Γλώσσα, που οφείλεται στους δεσμούς των δύο χωρών από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και στην ευκολία που παρουσιάζουν τα ιταλικά στην προφορά και στην ανάγνωση.

Είναι πολύ σημαντική γλώσσα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, το εμπόριο, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη μουσική, την τεχνολογία, τη γαστρονομία και την εκπαίδευση.

CELI

DIPLOMA (INSTITUTO ITALIANO)

| Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσoμάθειας

| Προετοιμασία Ιταλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.

| Προετοιμασία Α.Ε.Ι. Ιταλίας