Ανακοίνωση για το κλείσιμο της Σχολικής Χρονιάς 2019-2020