Καλοκαιρινά Μαθήματα. (14-05-2019)

Το καλοκαίρι θα λειτουργήσουν τμήματα όλων των επιπέδων εκτός από Α junior.

Τα καλοκαιρινά ολοκληρώνονται  σε δύο περιόδους:

α) από μέσα Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου και β) από τέλη Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου.

Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά πρωινές ώρες 2, 2.5, ή 3 ώρες ανάλογα με το επίπεδο.

Με τα θερινά μαθήματα επιτυγχάνεται ένας άριστος συνδυασμός μαθημάτων και διακοπών (όλος ο Αύγουστος).

Οι μαθητές κερδίζουν μια ολόκληρη χρονιά σε ένα μόνο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι προλαβαίνουν να πάρουν τα πτυχία τους πριν αρχίσουν οι αυξημένες υποχρεώσεις του Λυκείου.