ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ!!!

Στις 11/03/2019 δε θα γίνουν μαθήματα λόγω της αργίας της

Καθαράς Δευτέρας.