ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΓΓΛΙΚΑ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΓΓΛΙΚΑ;

Η αγγλική  γλώσσα είναι η πιο σημαντική δεύτερη γλώσσα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος.

Ένας στους τρεις ανθρώπους μιλάει Αγγλικά είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη γλώσσα. Κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας,  της  ραδιοεπικοινωνίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Τομείς όπως των επιχειρήσεων, της πληροφορικής, του τουρισμού και του επισιτισμού, της υγείας, των δομικών κατασκευών και της μηχανολογίας, της ομορφιάς, της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, των ναυτιλιακών και των εφαρμοσμένων τεχνών απαιτούν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας όλων όσων δραστηριοποιούνται σε αυτούς, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορέσουν  να καταξιωθούν επαγγελματικά.  Η  γνώση της Αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε όλο το εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό επίπεδο.

Στη σημερινή εποχή αλλά και στο μέλλον, δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιον, που θα θελήσει να αναζητήσει θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, χωρίς γνώσεις Αγγλικών σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης τα περισσότερα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα  για τη διεξαγωγή των μαθημάτων τους. Τα βρετανικά και τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και διεθνή αναγνώριση. Στην Αγγλική διεξάγονται μαθήματα και  σε άλλες χώρες της Ευρώπης με υψηλό επίπεδο σπουδών, όπως π.χ. η Ολλανδία, η Δανία, η Τσεχία κ.α.

Η εκμάθηση της Αγγλικής στο POLYGLOSSIKO λόγω και των καθημερινών ερεθισμάτων που προβάλονται στα Αγγλικά (ταινίες, μουσική, internet, pc games, εκπομπές), καθίσταται πιο εύκολη για όλους.

Και με τη βοήθεια των έμπειρων καθηγητών  μας και του αξιόπιστου Προγράμματος Σπουδών, το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να μιλούν και να γράφουν αβίαστα στην Αγγλική, ήδη από πολύ μικρή ηλικία.

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ