γαλλικά

TMHMATA

ΠΑΙΔΙΚΑ | ΕΦΗΒΙΚΑ | ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΑΡΧΑΡΙΩΝ | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Γλώσσα της διπλωματίας, του πολιτισμού και της επιστήμης.

 

45 κράτη παράλληλα με την τοπική τους γλώσσα έχουν και τη Γαλλική ως επίσημη.

160 εκατομμύρια μιλούν ως επίσημη γλώσσα τη Γαλλική. Η γνώση των γαλλικών δίνει την δυνατότητα εργασίας

Σε τομείς πολιτικής, οικονομίας, νομικής, διπλωματίας, τεχνολογίας, επικοινωνιών, υπηρεσιών και τουρισμού.

Επίπεδα σπουδών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς:

DELF A1

DELF A2

DELF B1  (Μέτρια Γνώση)             SORBONNE B1

DELF B2  (Καλή Γνώση)                  SORBONNE B2

DELF C1  (Πολύ καλή Γνώση)       SORBONNE  C1

DELF C2  (Άριστη Γνώση)               SORBONNE C2

ΔΩΡΕΑΝ

για τους μαθητές Α & Β Δημοτικού