ΑΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Στις 02/03/2020 δε θα γίνουν μαθήματα λόγω της αργίας της

Καθαράς Δευτέρας.