ΑΡΓΙΑ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Την Δευτέρα 28/5/18 δε θα γίνουν μαθήματα λόγω της αργίας του Αγ. Πνεύματος.