Αργία Τριών Ιεραρχών (17/01/20)

Την Πέμπτη  30/01/2020

(Εορτή των Τριών Ιεραρχών)

ΔΕΝ θα γίνουν μαθήματα λόγω της Σχολικής Αργίας.